Kvinners ytringsfrihet

Står opp for kvinners ytringsfrihet og seksuelle rettigheter - Utrop

26. okt 2006 Seminaret har tittelen «Noras søstre» og skal i Egypt dreie seg om kvinner, likestilling og ytringsfrihet. Blant foredragsholderne er professor i sosialantropologi Unni Wikan, direktør for Riksteatret Ellen Horn, samt direktør ved Alexandria-biblioteket dr. Ismail Serageldin. - Ibsen har en del kvinneskikkelser  Kvinners ytringsfrihet 16. feb 2016 Men offentlig ansatte vurderer sine muligheter til å ytre seg som mer begrenset enn hva ansatte i privat sektor gjør. Dette ifølge en undersøkelse ledet av Institutt for samfunnsforskning i 2014. Jo flere ansatte man jobber sammen med, jo dårligere vurderes ytringsfriheten. Kvinner vurderer sin ytringsfrihet 

Kvinners ytringsfrihet Flere sentrale personer fra mediesamfunnet i det sørlige Afrika deltok, men det var kvinner som dro i gang de heftigste debattene. Den frittalende advokaten Alice Mabota som leder Menneskerettighetsligaen, sa at det fortsatt ikke er noen ytringsfrihet i Mosambik. Media makter heller ikke å være noe talerør for de fattige ute i  13. feb 2013 Slik blir netthatet et reelt problem for kvinners ytringsfrihet og demokratiske samfunnsdeltakelse. Så lenge enkelte bruker sin økte frihet til å begrense andres frihet, forblir nettets demokratiserende potensial uforløst. Internettvirkeligheten for noen kvinnelige debattanter befinner seg langt fra håpet om at fri 

17. apr 2015 Netthat og ytringsfrihet i Norge tar for seg norske journalister, redaktører og bloggere som er utsatt for sjikane, trusler og trakassering, og ser på hvordan dette påvirker deres Mange mener at hetsen som svært ofte rammer kvinner likegodt kunne skjedd menn, det er ikke egentlig kjønnsrelatert. Kvinners ytringsfrihet 31. mar 2014 På et generelt grunnlag vil LDO derfor gjerne at den norske rapporteringen slår ettertrykkelig fast at for å nå målene for kvinners rettigheter og . rettet mot kvinner som deltar i den offentlige debatten er en stor likestillingsutfordring fordi det utgjør en trussel for kvinners ytringsfrihet; voldsutsatte kvinner uten  12. mar 2015 Vi skal forske på hvordan kvinner blir fremstilt i videospill, forteller Ingvild Oset (18) og Siri Holme (19). Tolv skoler i landet er plukket ut til å være med i konkurransen «Holbergprisen i skolen 2015». Ved Horten videregående skole jobbes det med en rekke ulike temaer fordelt på tolv ulike grupper.

Kvinners ytringsfrihet 25. sep 2013 Ni profilerte kvinner forteller sine historier om en hverdag fylt med draps- og seksualtrusler, sjikane og hatmeldinger. Prisen for å mene noe i Se video av noen av truslene kvinnene har fått lengre ned i saken. Fungerer ikke rettsapparetet, så er det helt avgjørende betydning for min ytringsfrihet, sier hun.

Kvinners ytringsfrihet 23. okt 2017 Disse reglene utvider dermed (typisk) kvinners ytringsfrihet i forbindelse med anklager om voldtekt eller andre seksualforbrytelser, på bekostning av den anklagedes omdømmevern – og denne utvidede ytringsfriheten går nok så langt man kan gå, uten å krenke den anklagedes rettigheter etter EMK artikkel 

8. mar 2017 Målet med turen er å undersøke kvinners ytringsfrihet i samfunnet og i media. — Gjennom disse ukene har vi fått mulighet til å intervjue indiske ungdommer på samme alder som oss, så vell som journalister, mediastudenter og professorer. Vi har besøkt flere indiske familier og hatt lange samtaler med disse  Kvinners ytringsfrihet 21. okt 2014 Onsdag arrangerer HiOA, Norges Pressehistoriske forening og Norges PEN seminar om pressens rolle etter 1814. — Dette er et viktig tema fordi spørsmålene rundt ytringsfrihet som oppsto på 1800-tallet er spørsmål vi fremdeles ikke har svar på, forteller Rune Ottosen (bildet under), professor ved 

Tja til ytringsfrihet - TNS Gallup

12. jan 2015 I helgen gjorde jeg noe jeg aldri har gjort før. Jeg deltok i en demonstrasjon. Journalistene i Trondheim arrangerte en demonstrasjon mot terrorhandlingene i Paris, der journalister og politi ble drept i en aksjon mot redaksjonen i et satiremagasin. Jeg deltok fordi vernet om ytringsfriheten ikke er en sak for  Kvinners ytringsfrihet 6. feb 2016 “Aldring er en nødvendig konsekvens av lav fruktbarhet og lav dødelighet – en følge av at flere lever lange liv”, skriver redaktørene Astri Syse og Torkild Hovde Lyngstad i Sosiologi i dags temanummer 3/2015: Aldring, omsorg og familier. Men hva innebærer det for felleskapet at norske kvinner i 2060 spås  I Bodø starter markeringen klokka 12.00. Toget går fra Solparken. I Bodø skal kvinnene i år kjempe for ytringsfriheten. De vil også ha strengere straff for voldtekt og forsvare dagens arbeidsmiljølov. Mye har skjedd med kvinners rettigheter i Norge siden 1915. Kvinner fikk mye mindre i lønn enn menn for 100 år siden. Men det 

Kvinners ytringsfrihet En undersøkelse om livskvaliteten til kvinner på krisesentrene, viser at 38 % av kvinnene ble nektet av samlivspartner å gå på jobb. Manglende selvstendig økonomi gjør det vanskelig å komme seg ut av et voldelig forhold og overgriper har stor makt over kvinnen. Ytringsfrihet og retten til deltakelse i demokratiske prosesser  sitatsjekk eller når avisen settes?) om at de risikerer å havne på forsiden med noe som vil vekke reaksjoner. Ikke minst når det er avisen som har bedt dem stille til intervju. Igjen, takk for at det ble ryddet opp i, og takk for at dere tar tak i dette videre! Vi har et kjempeviktig ansvar for å legge til rette for kvinners ytringsfrihet, 

Kvinners ytringsfrihet Idag kan du bli med på fakkeltog i Oslo, Bergen og Stavanger for å markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Ytringsfrihet og kvinners rett til deltakelse er i fokus ved markeringen i Norge.31. okt 2017 Politiet ønsker tips om rasistiske, diskriminerende og hatefulle ytringer på internett, og har opprettet et nettbasert varslingssystem hvor du kan bidra med tips. -politiet/. Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt. – Jeg har over tid sett en tendens til at kvinner får en annen og  Kvinne i retten for hatefulle ytringer i Bergen. Paragraf 185 om hatefulle ytringer skal igjen prøves når en kvinne møter i Bergen tingrett, tiltalt for å ha slått en kvinne og ha lirt av seg flere ukvemsord. søndag 10:24 ABC Nyheter · Værutfordringer i Nordsjøen hindrer helikoptertrafikken: – Har aldri ventet så lenge. Lørdag sitter 

Kvinners ytringsfrihet Meningers mot - netthat og ytringsfrihet i Norge (Heftet) av forfatter Aina Landsverk Hagen. Pris kr 309. Bla i boka. Se flere bøker fra Aina Landsverk Mange mener at hetsen som svært ofte rammer kvinner, like godt kunne skjedd menn, det er ikke egentlig kjønnsrelatert. Mens andre er helt klare på at den er nettopp det. Meningers mot - netthat og ytringsfrihet i Norge (Heftet) av forfatter Aina Landsverk Hagen. Pris kr 329. Bla i boka. Se flere bøker fra Aina Landsverk Mange mener at hetsen som svært ofte rammer kvinner, like godt kunne skjedd menn, det er ikke egentlig kjønnsrelatert. Mens andre er helt klare på at den er nettopp det.

Ytringsfrihetsbarometeret avdekker at mange i Norge har et mer restriktivt syn på ytringsfriheten enn det de selv kanskje liker å tro. ikke kan ytre seg om hva de vil uten å bli stemplet eller fordømt av storsamfunnet, og et betydelig mindretall, 1 av 3, mener at kvinner og minoriteter ofte trakasseres når de ytrer seg offentlig. Kvinners ytringsfrihet Teksten i romansen er satt sammen av sitater fra Norges Lover, kritiske spørsmål til hvorfor disse lovene ikke alltid blir håndhevet, samt trusler om vold, voldtekt og drap mot kvinner som ytrer seg i det offentlige rom. Verket forholder seg kritisk til hvordan kvinners ytringsfrihet blir kneblet. Ytringsfrihet er et av premissene for et 

12. nov 2015 Truer nett-trakasseringen ytringsfriheten? Ja, lød svaret på ONA-konferansen i Los Angeles i september, der temaet sto høyt på dagsorden. Kvinner som opptrer i. Kvinners ytringsfrihet 24. feb 2010 Petter Northug har ikke blitt fremstilt som gris eller med bombe i turbanen. Like fullt er hans taushet etter tre-mila prinsipielt samme debatt som karikaturstriden rundt Muhammed. I pressen har han fått hard medfart av journalister og forståesegpåere som nærmest hetser ham for at han umiddelbart etter 6. okt 2017 Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede forholdet mellom ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, Regjeringen burde heller sette ned et utvalg som kan se på ytringsfrihet i arbeidslivet. Skriver om behandlingstilbudet for kjønnslemlestede kvinner.

Kvinners ytringsfrihet 11. mai 2016 I Fritt Ords rapport om ytringsfrihet (2014) kom det fram at kvinner er mer utsatt for den typen sjikane som går på kjønn, kropp og seksualitet. Vi tenker gjerne på slik hets som et nytt fenomen, men meningssterke kvinner har alltid opplevd dette. Etter at det ikke lenger ble akseptert å trakassere kvinner i 

Kvinners ytringsfrihet 6. sep 2016 Hennes arbeid for kvinners rettigheter, ytringsfrihet og økt kulturforståelse har også gjort henne til en etterspurt foredragsholder. Deeyah Khan er også grunnlegger av kunst- og medieselskapet Fuuse. «Deeyah Khan tildeles Telenors kulturpris «Grenseløs kommunikasjon» 2016 fordi hun som kunstner har 23. feb 2016 Norges kvinnelobby mener dette er et alvorlig angrep på ytringsfriheten. I et demokrati har sivilsamfunnet en viktig rolle som en kritisk og uavhengig stemme. Organisasjoner som arbeider for kvinners og etniske minorieters rettigheter er viktige, men er sterkt underfinansiert i Norge i dag. Om den beskjedne  22. nov 2015 Deeyah Khan mottok Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris for sitt arbeid for kvinners ytringsfrihet.

Norsk PENs sekretariatsleder og styreleder deltok sist uke på et nordisk seminar om ytringsfrihet i regi av Justisdepartementet. "Så lenge det finnes samfunn der det hevdes at ytringsfriheten ikke gjelder kvinner, og at kvinner ikke har noen plass i det offentlige rom, vil kvinner generelt være utsatt for sensur. Kvinnelige  Kvinners ytringsfrihet 11. des 2013 06.12.2013 Side 24-25 u --.d-t. Våre stemmers rett l overgangen fra stemmerettsjubileum til grunnlovsjubileum trengs en kamp for kvinners ytringsfrihet. Det er en liten måned igjen av stemmerettsiubileet. 2013. Snart er det 101 år siden vi kvinner ble innvilget retten til å stemme - en rett som åpnet for de.

12. jul 2016 Blant dem som har ytret seg i offentligheten, er det flest menn – 33 prosent mot 29 prosent kvinner – som har opplevd å få ubehagelige eller nedlatende kommentarer. Det konkluderte hovedrapporten fra Forskningsprosjektet «Status for Ytringsfriheten i Norge – Fritt ords monitorprosjekt» med i 2014.

12. jan 2016 Norge er et demokratisk og, relativt sett, liberalt samfunn hvor kvinner og menn har samme muligheter, hvor ytringsfriheten og rettsstatsprinsippene står sterkt og hvor alle kan utøve hvilken religion de måtte ønske. Et liberalt samfunn står i motsetning til et illiberalt samfunn i likhet med at ytringsfrihet står i  Kvinners ytringsfrihet 27. nov 2014 I 2014 feirer vi Grunnlovsjubileum med sentrale verdier som likestilling, ytringsfrihet, og demokrati. Grunnloven har blitt 200 år, men det er fortsatt en vei å gå. Kvinner som er ofre for vold og overgrep blir hindret i deltakelse og får sin ytringsfrihet innskrenket, mens kvinner som deltar i den offentlige debatten 

Kvinners ytringsfrihet 2. des 2014 Camilla Collett levde og skrev i en tid hvor grensene for kvinners ytringsfrihet, demokratiske rettigheter og kunstneriske utfoldelse var markante. Hun var en pioner av europeisk format, både som kvinnesakskvinne og som forfatter. Hun skrev Amtmandens Døttre, Norges første moderne roman. Hun tok ordet  29. mai 2017 Fokuset for hennes arbeid er menneskerettigheter og ytringsfrihet med særlig fokus på kvinners ytringsfrihet. Hun er leder av og regissør i selskapet Fuuse, som hun etablerte i 2010 i Oslo og London. Deeyah Kahn er også mottaker for en rekke priser for hennes arbeid for å fremme menneskerettigheter og 

8. jun 2016 Dersom politiske eller økonomiske krefter som har råd til advokater og dyre rettsaker, skal kunne true andre til taushet, er det et stort problem for demokrati og ytringsfriheten, mener dokumentarfilmkonsulent KriStine Ann Skaret. Her forteller hun om hvorfor hun ga støtte til «The Magnitsky Act» og hva hun  Kvinners ytringsfrihet Et eksempel kan illustrere hva dette vil si. Noen rettslige moralister vil mene at prostitusjon eller bordellvirksomhet representerer umoralske aktiviteter som bør forbys, fordi slik virksomhet krenker respekten for kvinners verdighet, og undergraver samfunnets moralske miljø. For disse rettslige moralistene er dette tillatelige og 

Hva skjer med kvinners ytringsfrihet når de som uttaler seg blir utsatt for nedlatende seksualisering som hevn?Tar dere debatten @NRKDebatt? 6:20 AM - 8 Apr 2015. 15 Retweets; 24 Likes; iacob prebensen Henrik Akselsen Maria Kjos Fonn Marianne Sæhle Doremus Schafer Mina Finstad Berg Ari Segebarth-Bjerga  Kvinners ytringsfrihet 18. feb 2013 2012 var det mørkeste året for ytringsfriheten i Midtøstens frieste land - og ingenting tyder på at 2013 blir bedre. Siden årtusenskiftet har byen vært et shoppingmekka for saudiske kvinner med sort VISA-kort, men også et fristed for europeere, som ikke raskt nok kan venne seg av med forbud og helseråd.

Meningers mot - netthat og ytringsfrihet i Norge - Cappelen Damm

Kvinners ytringsfrihet

For å kneble ytringsfriheten arbeides det nå med et lovforslag som skal gjøre dette ulovlig Partneren Wadzanai som HK støtter gir kvinner opplæring i snekring. Produktene selges på markedet og gir kvinnene økonomisk arbeider for barn og kvinners rettigheter gjennom dialog og forsvar av disse. De gir juridisk bistand  Kvinners ytringsfrihet 2. CleanSteve Bannons ideologi, Steve Bannons ideologi, 12 1 2018, Free, View in iTunes. 3. CleanTrumfer teknologi menneskelig samvær? Vår mentale helse og sosiale medier, 12 1 2018, Free, View in iTunes. 4. CleanDerfor skyr kvinner nettdebattene, Derfor skyr kvinner nettdebattene, 11 1 2018, Free, View in iTunes. en tapper ung dame på talerstolen i FNs generalforsamling. Den pakistanske sekstenåringen Malala har betalt en høy pris for å ytre seg om kvinners rett til utdanning på sin blogg. Taliban forsøkte å stanse henne. De skjøt henne i ansiktet, men hun overlevde og de har ikke på noen måte […] dialog, Malala, ytringsfrihet I Margaret Atwoods klassiker har det teokratiske militærdiktaturet Gilead overtatt makten i USA og innført et patriarkalsk regime der kvinner er fratatt sine rettigheter. . De siste årene har mediedekningen av Tyrkia vært preget av statskupp, massefengslinger og angrep på ytringsfriheten, terrorangrep og involvering i krigen i 

AFTENBLADET MENER: Forbud mot heldekkende badeklær er autoritært og et faretruende angrep på kvinners ytringsfrihet. Kvinners ytringsfrihet 8. mar 2012 Kvinner mot ytringsfrihet. Lenge har vi på høyresiden anklaget kvinnedagen for å være en sosialistdag. 8. mars fikk vi beviset. De borgerlige ungdomspartiene i Rogaland (Fpu, Unge Venstre og Unge Høyre) stilte seg opp 8. mars for å være med i kvinnetoget, med borgerlig likestillingspolitikk. Vi hadde De historiske og politiske omveltningene innebar store endringer: fra romantikkens anonyme kvinnelige forfattere og tilbaketrukne kvinnelige lesere til emansiperte kvinner med utdannelse og frimodige ytringer. Blant Europas lærde kvinner var George Sand, Flora Tristan og Harriet Martineau. Gaskell var en pionér i 

Kvinners ytringsfrihet 3. mar 2014 FEIRER MUSIKALSK YTRINGSFRIHET: I dag arrangeres Music Freedom Day over hele verden. I Oslo markeres dagen Freemuse er en organisasjon som jobber mot sensur og for ytringsfrihet i musikken. Egypt er et land der konservative krefter nå setter kvinners utøvende scenekunst under press.9. nov 2017 1200 tillitsvalgte fra hele verden er samlet til fem dager med diskusjoner om privatisering, varsling, ytringsfrihet, diskriminering, kvinners rettigheter og fagbevegelsens betydning for demokratiske og rettferdige samfunn. Mette Nord er en av visepresidentene i PSI og på kongressens siste dag, trakk hun fram 

Kvinners ytringsfrihet 9. mar 2015 Neste år håper jeg alle kvinner får lov å gå i ett felles tog. Dersom ytringsfrihet betyr noe som helst, innebærer det også retten til å fortelle folk det de ikke vil høre, skriver Åshild Bruun-Gundersen. slår fast at ”Ytringsfrihet bør finde Sted” og at ”det paaligger Statens Myn - digheder at lægge Forholdene til handler gjerne om ytringsfrihetens grenser, både om hvorvidt de grensene som settes av aktuell lov er de riktige, . en langt høyere andel av kvinnene opplever seksualisert hets, så ender menn som har opplevd 

25. jul 2005 I denne stilen har jeg valgt å skrive om muslimenes skaut, kalt Hijab. Jeg har lenge vært interessert i debatten som nå har gått verden over om lovforbud mot at muslimske kvinner skal kunne gå med skautet i offentlighet. Derfor har jeg valgt å se litt på hva skautet ”egentlig” betyr, skautet betydning for  Kvinners ytringsfrihet Hun skrev om en populær feministisk bok fra den tiden at den «særlig overser historien om de kvinner som i kraft av å være hekser, femmes seules, ekteskapsmotstandere, ugifte, selvstendige inspirerte til kvinnemarsjer, demonstrasjoner, rettssaker og enkelte forbud som så ble omgjort med begrunnelse i ytringsfriheten.

Program for likestilling: Norges formannskap 2017 i Nordisk - Google Books Result

17. okt 2017 25. oktober samles artister, aktivister, ledere, akademikere og sentrale aktører innen ytringsfrihet og kultur for en dag med debatt, erfaringsutveksling, Hashemi har blant annet skrevet og regissert stykket «Cry of History», det første skuespillet produsert utelukkende av jenter og kvinner i Afghanistan. Kvinners ytringsfrihet 8. mai 2017 I Saudi-Arabia kan mennesker hver dag si at menn er bedre enn kvinner, men hvis mennesker bare en gang sier at kvinner og menn er like skal de piske disse menneskene på gaten. Jeg tror at det er svært viktig å si hver dag at kvinner og menn er like. Det er hva ytringsfrihet betyr for meg. Jeg tror at 

Kvinners ytringsfrihet 27. des 2017 for verden 5 000 av disse jdene satt. Bag bymuren findes en labyrint af smalle gyder med 5 DET norske forsvaret Forsvarets oppgave er sikre norsk selvstendighet Du er det beste som har hendt meg og det kjreste jeg har Slik som ytringsfrihet 4 Trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett 5 4 Industri.9. mar 2017 KS skal revidere veilederen som skal støtte kommunene i arbeidet med ytringsfrihet og varsling. Denne rapporten som Fafo har ansvaret for det kritikkverdige forholdet. Det viser seg at arbeidstakere med høyere utdannelse varsler mindre enn de med lavere utdannelse, og kvinner varsler mer enn menn.

Kvinners ytringsfrihet

Ytringsfrihet i Midtøsten og Nord-Afrika | Amnesty International Norge. Kvinners ytringsfrihet

Ytringsfrihet i kunst. Leder. -. 10/06/12. Ytringsfrihet i kunst. Vi har lett for å tenke at ytringsfrihet dreier seg om ord. Om retten til å formulere meninger og fremme politiske synspunkter i en åpen debatt. Men denne menneskeretten er langt mer vidtgående enn som så. Når kvinner ikke får lov til å synge offentlig, når dans er en  12. apr 2013 Vi er 20 kvinner på hyttetur. Med hijab og dreadlocks. Med bakgrunn fra Iran, Tunisia, Norge og Pakistan. Muslimer, kristne, humanetikere og mer eller mindre religiøse. Gifte, skilte, single. Konservative, liberale og radikale. Fra 18 til 63 år. 20 kvinner i protest med hijab, kors og dreads. Vi leker, diskuterer  contactos diario de leon Kvinners ytringsfrihet 8. mar 2015 Erna Solberg kastet glans over 8. mars-markeringen i Drammens Teater søndag. Men selv i et av verdens frieste land, gjelder ikke ytringsfriheten alle.31. mai 2015 La oss tenke oss at man arrangerte en debatt om hvordan kvinners individuelle frihet i ekteskapet var truet av voldelige menn. For å kaste lys over problemstillingen inviterer man noen som har kjent hvor skoen trykker, la oss si en kvinne som har erfart hvordan en voldelig mann har begrenset hennes frihet.

30. des 2017 Trenden over de siste tiårene er stadige innskrenkninger av ytringsfriheten i “godhetens” og “toleransens” navn. Denne prosessen kulminerer nå i den nye likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft 1. Januar 2018. For å sitere selve loven: «§ ål. […] Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners  Inn- og utleie av arbeidskraft. Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Prosjektdeltaker i. Varsling. Institusjonelle endringer i demokratiske samfunn. Deltidskarrierer i Norge – normaliseringens endepunkt? Kvinners valg av arbeidstid i et longitudinelt perspektiv. site de rencontre gratuit 13 sans inscription Kvinners ytringsfrihet 9. jan 2015 Attentatet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo skaker en hel verden som er lamslått over terroristenes brutalitet. Reaksjonene er sterke i alle religiøse og politiske miljøer. Ikke minst er mange muslimske ledere sjokkert. Mange spør seg hva vi skal gjøre, og et av forslagene som diskuteres er at 

5. des 2013 I overgangen fra stemmerettsjubileum til grunnlovsjubileum trengs en kamp for kvinners ytringsfrihet. 2. apr 2013 Hva så med ytringsfriheten? Ytringsfrihet handler om retten til å snakke fritt uten frykt for å bli trakassert eller truet. Når kvinner generelt, og tydelige forkjempere for likestilling eller feminisme spesielt, opplever seksualiserte trusler, hatbrev, mordtrusler eller oppfordring til hat og trakassering, bidrar det til at  annunci fondocasa genova cornigliano Kvinners ytringsfrihet Amal Aden har opplevd alt det et menneske ikke ønsker å oppleve. Den norsk-somaliske kvinnen kan ikke gå alene uten politibeskyttelse i Oslo. Taxisjåfører nekter å plukke henne opp. Hun blir spyttet på. Ikke bare av menn, men også av somaliske kvinner. Hun kom til Norge som trettenåring i 1996. Da hadde Amal Aden 

Andre ideer slik som ytringsfrihet, trykkefrihet og kvinners rettigheter fikk også fotfeste blant opplysningsfilosofene, selv om det også blant disse var store uenigheter om for eksempel kvinnens natur som underordnet mannen eller et fritt og likestilt vesen. I økonomien skulle både franske filosofer og ikke minst den skotske 26. mai 2017 Ingen stor forskjell på innvandrere og resten av befolkningen i synet på ytringsfrihet og likestilling. k meetic français Kvinners ytringsfrihet Hverdagslige temaer og sosial omgang. Dette området omhandler menneskelige relasjoner og samhandling. Formålet er å tydeliggjøre forventninger og uskrevne regler som setter rammer for samhandling i hverdagen, både i privatsfæren og i den offentlige sfæren. Asylsøkerne skal få kunnskap som bidrar til at det blir.Gjennom jobben som journalist skriver jeg også historier fra virkeligheten, der enkeltmennesker får være anonyme når de forteller sin historie. Ett tema synes å gå igjen; kvinners frykt for å påkalle seg sin manns vrede. De føler at de lever under skoen til mannen. I ordet ytringsfrihet ligger også begrepet trygghet. Du skal føle  24. okt 2017 Samfunnet skal gjøre grep uansett hva vi kvinner måtte mene. Burka er undertrykkende. Et stadig press for å vise seg lettkledd er kvinnefrigjørende og er det dermed ikke. Jeg ønsker å bringe ytterligere en verdi inn i debatten om burkaforbudet, nemlig ytringsfrihet. Loven sier at vi borgere ikke kan dekke til 

Ytringsfrihet, men ikke for alle – Ytring - NRK. Kvinners ytringsfrihet

Blasfemilover er ikke forenlig med retten til ytringsfrihet og må avskaffes, mener Gary McLelland fra det internasjonale humanistforbundet IHEU. Kvinner- Kjønnsbasert vold, sosial kontroll og kvinners rett til reproduktiv helse er viktige saker på den internasjonale kvinnedagen. chicas en ponteareas opiniones Kvinners ytringsfrihet 10. okt 2016 Man skulle tro at det viktige verktøy for debatt som finnes på nettet bare i få tilfeller utsettes for idiotiske overtramp på ytringsfriheten av unge naive sjeler med en litt skrudd humor. Men nei, det vi ser er godt voksne menn og kvinner som sprer hatefulle ytringer overfor folk med en annen religiøs oppfatning, 4. mai 2015 Ytringsfrihet og pressefrihet er avgjørende for implementering av godt styresett og menneskerettigheter over hele verden, fastslår toppsjefer i FN I dag på den 21. verdensdagen for pressefrihet. "20 år etter Beijingerklæringen er fortsatt kvinner underrepresentert i mediene og i beslutningsprosesser. 11. apr 2017 Here we go again, må vi nå si. De uttalelsene statssekretær Bjørnar Laabak kom med på sin blogg, viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse for grunnleggende ytringsfrihet og akademisk frihet. Regjeringen ser dessverre ut til å ha lært lite av de foregående overtrampene over grensen for utidig 

30. sep 2016 Av Æsæl S. Manouchehri, formannskapsmedlem Lillesand Høyre. Vi mennesker besitter en umistelig rett til ytringsfrihet. En åpen debatt med tilgang til fakta og et bredt spekter av ulike tolkninger er grunnleggende for demokratiet. Et demokratisk samfunn må ha en høy toleranse for uenighet om politiske,  tema sulla vita di steve jobs Kvinners ytringsfrihet mai 9, 2017. I vårens siste Øyo-biblioteket retter vi søkelys på hatprat, netthat og ytringsfrihet. Professor og De tre har blitt kjent som «de skamløse jentene» og har klart å sette dagsordener i hittil underbelyste debatter om æreskultur, kjønnsroller og sosial kontroll av kvinner i minoritetsmiljøer. Herz setter tydelige spor etter 14. mai 2015 Debatten arrangeres i forbindelse med lanseringen av boka "Meningers mot – netthat og ytringsfrihet i Norge" skrevet av Aina Landsverk Hagen, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Boka er blant De som virker mest utsatt er unge kvinner med minoritetsbakgrunn, og spesielt om de har vært på tv.

15. sep 2014 Vi har mer aksept for å sparke oppover enn nedover. På ett punkt er det likevel noe av interesse. Menns aksept for mobbing og hatefulle ytringer er i gjennomsnitt 10 prosent høyere enn kvinners aksept. Med tanke på trakassering som kvinner i fremtredende posisjoner sies å oppleve, er dette interessant. shii la wii per sole donne Kvinners ytringsfrihet 12. Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen. Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt. Sammendrag og hovedfunn. • Et flertall i befolkningen er uenige i at nettdebattanter bør få ytre seg uten at innlegget blir godkjent i forkant. Kvinner er mer kritiske til etterhåndskontroll enn menn.

Menneskerettighetspris til norsk dokumentarfilmskaper - Vårt Land. Kvinners ytringsfrihet

4. mar 2016 Vi diskuterer om Venstre burde inn i regjering, søndagsåpne butikker, ytringsfrihet, TV2s rolle og politikerer som utnytter sin rolle i "Var det så lurt?". Tobias Jensen Otterstad, Torstein Bøe og Julie Brun Bjørkheim snakker om mangelen på kvinner i distriktsnorge, ugifte menn uten høyere utdannelse,  8. mai 2008 Men kan det ikke tenkes tilfeller der det nettopp i forbindelse med religiøse seremonier, religiøs undervisning eller utforming av læremidler kan forekomme ytringer mot kvinner som er så krenkende at diskrimineringsvernet vil kunne være relevant? Straffeloven § 135a fastsetter skranker for hvor langt en  fiat incontro 30 ottobre Kvinners ytringsfrihet Ellen Johnson Sirleaf fikk fredsprisen for ikke-voldelig fredsarbeid og kamp for kvinners rettigheter. Hun var Afrikas første kvinnelige demokratisk valgte statsoverhode. Sirleaf Johnson kom til makten i 2005. Det skapte fred og økonomisk fremgang i landet. Hun styrket kvinners rettigheter, utvidet ytringsfriheten og ble et 

Demokratiske rettigheter er for eksempel stemmerett, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og likestilling. Vi kan si at demokratiet I Norge ble innført i En viktig rettighet er ytringsfrihet. Det er lov å si det en mener uten å være som hadde inntekt, fikk stemmerett i 1907. Dette gjaldt rundt halvparten av alle kvinnene over 25 år.blitt dømt for å bryte den. I følge Store Norske Leksikon inneholder. § 135 a ”ikke forbud mot ytringer med et kjønnsdiskriminerende innhold. Hvorvidt det skulle innføres et forbud mot kjønnsdis- kriminerende ytringer i straffeloven § 135 a har vært diskutert, men har blitt avvist blant annet med begrunnelsen at kvinner ikke er. motori di ricerca svizzeri Kvinners ytringsfrihet 28. mai 2015 Det handler om at det finnes krefter som skaper hindringer for ytringsfriheten. Krefter som mener at forfattere, kunstnere og journalister verden rundt, bør holde munn for evig tid. En kan få samme skjebne som karikaturistene i Paris hvis en skriver om kvinner, barn, fattigdom, prostitusjon, narkotika, 

date of entry traduction francais Kvinners ytringsfrihet Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen. Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Fritt Ord | ISF | FAFO | UiO | TNS | Jon Wessel-Aas uakseptable på alle arenaer. Menn aksepterer i betydelig større grad slike ytringer enn kvinner. • Oppfordringer til lovbrudd: 72 prosent mener at ytringer som  26. nov 2004 Ifølge nestlederen i Utdanningsforbundet vil skoledere som føler seg kneblet, få juridisk støtte av Utdanningsforbundet. Forbundet er forberedt på å kjempe i retten for skoleledernes ytringsfrihet. Utspillet kommer etter at undersøkelsen «Vær stille! Om ytringsfrihet og lojalitetsplikt blant skoleledere i Oslo og 

Vi har jobbet med holdningsskapende arbeid grundig og sakte, gjennom gruppene. Gruppene gir mulighet til å komme nær, bygge vennskap, gå på hjemmebesøk. Gruppene har hatt tema som kjønn og biologi. ytringsfrihet. kvinners rettigheter, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, barneoppdragelse. Har ogsá hatt oppe som  cerco ragazze su whatsapp Kvinners ytringsfrihet 16. sep 2015 Menneskerettighetspris til norsk dokumentarfilmskaper. Deeyah Khan får UiOs menneskerettighetspris for sitt arbeid for kvinners rettigheter og ytringsfrihet. Ane Bamle Tjellaug ug@  Tomas Rendalen havde gennem sine kampe tilslut vunnet samme trang til, samme hellige følelse for renhed som den, unge piger er født med. For ham var legemets pleje og utstyr og duft et slags tempel-tjeneste, – ganske som for unge kvinner, når de har råd til det og får tid til det. Ytringer af Tomas havde lat ham forstå det; 

=Oslo / =Norge – Tag – ytringsfrihet - Erlik.no. Kvinners ytringsfrihet

Blant gjestene var den afghanske ambassadøren Javad Ludnin og forfatter og leder i Afghansk P.E.N Waheed Warasta. Aktiviteter. Opium and Afghanistan · Afghanistan: Ytringsfrihet · Kvinner som aktivie deltakere · En ny strategi for Afghanistan? Program >. Se programmet fra seminaret her. Last ned. Nyhetsbrev. Din e-  1. jan 2018 Page 1 of 5 - Ny spiker i kista for ytringsfriheten! - posted in Politikk og samfunn: En ekstrem tendens til trakassering og diskriminering av kvinner, innvandrere, funksjonshemmede, homofile, transseksuelle og andre minoritetsgrupper har i lang, lang tid herjet over Norges langstrakte land. Så ille har det  partnersuche im internet gefahren Kvinners ytringsfrihet Loven skal ikke regulere hvordan kvinner kan kle seg. 02. november 2015. – Hvis du kan kreve rett til ytringsfrihet i forbindelse med karikaturtegningene i Charlie Hebdo, så forstår jeg ikke hvordan du kan nekte en kvinne å kle seg i burka, sier jussprofessor Siobhán Mullally.

Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak. Boka tar for seg den offentlige norske filmforvaltningen, maktforholdene i bransjen og kvinners ytringsfrihet i norsk film i vårt nye århundre. Har register. Omtale fra forlaget. I boken tas leseren med på en oppdagelsesreise i den offentlige norske filmforvaltningen, maktforholdene i bransjen og kvinners ytringsfrihet i norsk film  single room french Kvinners ytringsfrihet 2. aug 2014 Likestillingsombudet er usikre på om Lekmannsmisjonen har lov til å frata kvinner tale- og stemmerett. - Klart brudd på ytringsfriheten, sier ekspert.

5. mar 2013 Ytringsfrihet under ansvar · Internett som demokratisk forum · Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene · Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Oppgaver. Ungdomspartier og ungdomspolitikere · Følg en debatt · Oppsummering Det demokratiske systemet · Refleksjonsoppgaver, det  ekteskap eller samboerskap rettigheter og plikter ved valg av samlivsform Kvinners ytringsfrihet For 2 dager siden Paragraf 185 om hatefulle ytringer skal igjen prøves når en kvinne møter i Bergen tingrett, tiltalt for å ha slått en kvinne og ha lirt av seg flere ukvemsord. To somaliske kvinner skal blant annet ha blitt kalt «ekle dyr» og slått i ansiktet. Nå er en annen kvinne tiltalt for hatefulle ytringer mot dem. Illustrasjonsfoto: 

Vedtaket blir oppfattet som et forsøk på å svekke ytringsfriheten, særlig i forhold til religionskritikk. I tillegg til Menneskerettighetsrådet har FN en rekke andre politiske organer som behandler menneskerettighetsspørsmål, blant annet Kommisjonen for kvinners status som har 45 medlemmer og møtes årlig i Wien.. Kvinners ytringsfrihet

For 2 dager siden En kvinne må neste uke møte i Bergen tingrett, tiltalt for blant annet hatefulle ytringer. Ifølge tiltalen har hun kalt to somaliske kvinner for ekle dyr, før hun slo en av dem i ansiktet. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB. Antall anmeldelser for hatkriminalitet har økt fra 223 i 2014 til  24. feb 2013 ved Universitetet i Oslo i dag Nye og spente jusstudenter som. Hvordan skal flere kvinner bli partnere i advokatfirmaer Advokatbladet er til stede under Kvinneutvalgets arrangement i. Vi gratulerer Thommessen som er vinneren av Talentprisen Prisen ble delt ut av Advokatforeningens leder jensjohanhjort.De historiske og politiske omveltningene innebar store endringer: fra romantikkens anonyme kvinnelige forfattere og tilbaketrukne kvinnelige lesere til emansiperte kvinner med utdannelse og frimodige ytringer. Blant Europas lærde kvinner var George Sand, Flora Tristan og Harriet Martineau. Gaskell var en pionér i  ragazze russe cercasi Kvinners ytringsfrihet 30. des 2017 Trenden over de siste tiårene er stadige innskrenkninger av ytringsfriheten i “godhetens” og “toleransens” navn. Denne prosessen kulminerer nå i den nye likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft 1. Januar 2018. For å sitere selve loven: «§ ål. […] Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners  mai 9, 2017. I vårens siste Øyo-biblioteket retter vi søkelys på hatprat, netthat og ytringsfrihet. Professor og De tre har blitt kjent som «de skamløse jentene» og har klart å sette dagsordener i hittil underbelyste debatter om æreskultur, kjønnsroller og sosial kontroll av kvinner i minoritetsmiljøer. Herz setter tydelige spor etter 22. nov 2015 Deeyah Khan mottok Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris for sitt arbeid for kvinners ytringsfrihet.

9. jan 2015 Attentatet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo skaker en hel verden som er lamslått over terroristenes brutalitet. Reaksjonene er sterke i alle religiøse og politiske miljøer. Ikke minst er mange muslimske ledere sjokkert. Mange spør seg hva vi skal gjøre, og et av forslagene som diskuteres er at 9. jan 2015 Attentatet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo skaker en hel verden som er lamslått over terroristenes brutalitet. Reaksjonene er sterke i alle religiøse og politiske miljøer. Ikke minst er mange muslimske ledere sjokkert. Mange spør seg hva vi skal gjøre, og et av forslagene som diskuteres er at  Demokratiske rettigheter er for eksempel stemmerett, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og likestilling. Vi kan si at demokratiet I Norge ble innført i En viktig rettighet er ytringsfrihet. Det er lov å si det en mener uten å være som hadde inntekt, fikk stemmerett i 1907. Dette gjaldt rundt halvparten av alle kvinnene over 25 år. en tapper ung dame på talerstolen i FNs generalforsamling. Den pakistanske sekstenåringen Malala har betalt en høy pris for å ytre seg om kvinners rett til utdanning på sin blogg. Taliban forsøkte å stanse henne. De skjøt henne i ansiktet, men hun overlevde og de har ikke på noen måte […] dialog, Malala, ytringsfrihet norges største vinmonopol Kvinners ytringsfrihet

8. jun 2016 Dersom politiske eller økonomiske krefter som har råd til advokater og dyre rettsaker, skal kunne true andre til taushet, er det et stort problem for demokrati og ytringsfriheten, mener dokumentarfilmkonsulent KriStine Ann Skaret. Her forteller hun om hvorfor hun ga støtte til «The Magnitsky Act» og hva hun  sitios para buscar pareja en argentina Kvinners ytringsfrihet 12. nov 2015 Truer nett-trakasseringen ytringsfriheten? Ja, lød svaret på ONA-konferansen i Los Angeles i september, der temaet sto høyt på dagsorden. Kvinner som opptrer i. 28. mai 2015 Det handler om at det finnes krefter som skaper hindringer for ytringsfriheten. Krefter som mener at forfattere, kunstnere og journalister verden rundt, bør holde munn for evig tid. En kan få samme skjebne som karikaturistene i Paris hvis en skriver om kvinner, barn, fattigdom, prostitusjon, narkotika, 

9. mar 2016 Står opp for kvinners ytringsfrihet og seksuelle rettigheter. Neste uke drar de seks nordiske likestillingsministrene til New York for å delta i FNs kvinnekommisjon, CSW. Der kommer de til å tale med én stemme for at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter skal styrkes i verden. Claudio Castello.. Kvinners ytringsfrihet

Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen. Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Fritt Ord | ISF | FAFO | UiO | TNS | Jon Wessel-Aas uakseptable på alle arenaer. Menn aksepterer i betydelig større grad slike ytringer enn kvinner. • Oppfordringer til lovbrudd: 72 prosent mener at ytringer som  kontakter borta iphone 7 Kvinners ytringsfrihet 11. mai 2016 I Fritt Ords rapport om ytringsfrihet (2014) kom det fram at kvinner er mer utsatt for den typen sjikane som går på kjønn, kropp og seksualitet. Vi tenker gjerne på slik hets som et nytt fenomen, men meningssterke kvinner har alltid opplevd dette. Etter at det ikke lenger ble akseptert å trakassere kvinner i 

12. apr 2013 Vi er 20 kvinner på hyttetur. Med hijab og dreadlocks. Med bakgrunn fra Iran, Tunisia, Norge og Pakistan. Muslimer, kristne, humanetikere og mer eller mindre religiøse. Gifte, skilte, single. Konservative, liberale og radikale. Fra 18 til 63 år. 20 kvinner i protest med hijab, kors og dreads. Vi leker, diskuterer  2. aug 2014 Likestillingsombudet er usikre på om Lekmannsmisjonen har lov til å frata kvinner tale- og stemmerett. - Klart brudd på ytringsfriheten, sier ekspert.3. mar 2014 FEIRER MUSIKALSK YTRINGSFRIHET: I dag arrangeres Music Freedom Day over hele verden. I Oslo markeres dagen Freemuse er en organisasjon som jobber mot sensur og for ytringsfrihet i musikken. Egypt er et land der konservative krefter nå setter kvinners utøvende scenekunst under press. match dejtingtips Kvinners ytringsfrihet 31. okt 2017 Politiet ønsker tips om rasistiske, diskriminerende og hatefulle ytringer på internett, og har opprettet et nettbasert varslingssystem hvor du kan bidra med tips. -politiet/. Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt. – Jeg har over tid sett en tendens til at kvinner får en annen og 

buscar liga española Kvinners ytringsfrihet 5. des 2013 I overgangen fra stemmerettsjubileum til grunnlovsjubileum trengs en kamp for kvinners ytringsfrihet.8. mar 2017 Målet med turen er å undersøke kvinners ytringsfrihet i samfunnet og i media. — Gjennom disse ukene har vi fått mulighet til å intervjue indiske ungdommer på samme alder som oss, så vell som journalister, mediastudenter og professorer. Vi har besøkt flere indiske familier og hatt lange samtaler med disse 

16. feb 2016 Men offentlig ansatte vurderer sine muligheter til å ytre seg som mer begrenset enn hva ansatte i privat sektor gjør. Dette ifølge en undersøkelse ledet av Institutt for samfunnsforskning i 2014. Jo flere ansatte man jobber sammen med, jo dårligere vurderes ytringsfriheten. Kvinner vurderer sin ytringsfrihet  mi ex fabio fusaro Kvinners ytringsfrihet

ytringsfrihet Oversikt | Side 2 av 2 | Religioner.no. Kvinners ytringsfrihet

For å kneble ytringsfriheten arbeides det nå med et lovforslag som skal gjøre dette ulovlig Partneren Wadzanai som HK støtter gir kvinner opplæring i snekring. Produktene selges på markedet og gir kvinnene økonomisk arbeider for barn og kvinners rettigheter gjennom dialog og forsvar av disse. De gir juridisk bistand  forhold fungerer ikke Kvinners ytringsfrihet Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen. Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Fritt Ord | ISF | FAFO | UiO | TNS | Jon Wessel-Aas uakseptable på alle arenaer. Menn aksepterer i betydelig større grad slike ytringer enn kvinner. • Oppfordringer til lovbrudd: 72 prosent mener at ytringer som Ellen Johnson Sirleaf fikk fredsprisen for ikke-voldelig fredsarbeid og kamp for kvinners rettigheter. Hun var Afrikas første kvinnelige demokratisk valgte statsoverhode. Sirleaf Johnson kom til makten i 2005. Det skapte fred og økonomisk fremgang i landet. Hun styrket kvinners rettigheter, utvidet ytringsfriheten og ble et 

28. mai 2015 Det handler om at det finnes krefter som skaper hindringer for ytringsfriheten. Krefter som mener at forfattere, kunstnere og journalister verden rundt, bør holde munn for evig tid. En kan få samme skjebne som karikaturistene i Paris hvis en skriver om kvinner, barn, fattigdom, prostitusjon, narkotika,  I Margaret Atwoods klassiker har det teokratiske militærdiktaturet Gilead overtatt makten i USA og innført et patriarkalsk regime der kvinner er fratatt sine rettigheter. . De siste årene har mediedekningen av Tyrkia vært preget av statskupp, massefengslinger og angrep på ytringsfriheten, terrorangrep og involvering i krigen i Loven skal ikke regulere hvordan kvinner kan kle seg. 02. november 2015. – Hvis du kan kreve rett til ytringsfrihet i forbindelse med karikaturtegningene i Charlie Hebdo, så forstår jeg ikke hvordan du kan nekte en kvinne å kle seg i burka, sier jussprofessor Siobhán Mullally. amicizia genova Kvinners ytringsfrihet Hva skjer med kvinners ytringsfrihet når de som uttaler seg blir utsatt for nedlatende seksualisering som hevn?Tar dere debatten @NRKDebatt? 6:20 AM - 8 Apr 2015. 15 Retweets; 24 Likes; iacob prebensen Henrik Akselsen Maria Kjos Fonn Marianne Sæhle Doremus Schafer Mina Finstad Berg Ari Segebarth-Bjerga 

26. okt 2006 Seminaret har tittelen «Noras søstre» og skal i Egypt dreie seg om kvinner, likestilling og ytringsfrihet. Blant foredragsholderne er professor i sosialantropologi Unni Wikan, direktør for Riksteatret Ellen Horn, samt direktør ved Alexandria-biblioteket dr. Ismail Serageldin. - Ibsen har en del kvinneskikkelser  en tapper ung dame på talerstolen i FNs generalforsamling. Den pakistanske sekstenåringen Malala har betalt en høy pris for å ytre seg om kvinners rett til utdanning på sin blogg. Taliban forsøkte å stanse henne. De skjøt henne i ansiktet, men hun overlevde og de har ikke på noen måte […] dialog, Malala, ytringsfrihet 12. Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen. Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt. Sammendrag og hovedfunn. • Et flertall i befolkningen er uenige i at nettdebattanter bør få ytre seg uten at innlegget blir godkjent i forkant. Kvinner er mer kritiske til etterhåndskontroll enn menn. b svigerinner Kvinners ytringsfrihet 30. sep 2016 Av Æsæl S. Manouchehri, formannskapsmedlem Lillesand Høyre. Vi mennesker besitter en umistelig rett til ytringsfrihet. En åpen debatt med tilgang til fakta og et bredt spekter av ulike tolkninger er grunnleggende for demokratiet. Et demokratisk samfunn må ha en høy toleranse for uenighet om politiske,  2. des 2014 Camilla Collett levde og skrev i en tid hvor grensene for kvinners ytringsfrihet, demokratiske rettigheter og kunstneriske utfoldelse var markante. Hun var en pioner av europeisk format, både som kvinnesakskvinne og som forfatter. Hun skrev Amtmandens Døttre, Norges første moderne roman. Hun tok ordet 

sitatsjekk eller når avisen settes?) om at de risikerer å havne på forsiden med noe som vil vekke reaksjoner. Ikke minst når det er avisen som har bedt dem stille til intervju. Igjen, takk for at det ble ryddet opp i, og takk for at dere tar tak i dette videre! Vi har et kjempeviktig ansvar for å legge til rette for kvinners ytringsfrihet,  Blasfemilover er ikke forenlig med retten til ytringsfrihet og må avskaffes, mener Gary McLelland fra det internasjonale humanistforbundet IHEU. Kvinner- Kjønnsbasert vold, sosial kontroll og kvinners rett til reproduktiv helse er viktige saker på den internasjonale kvinnedagen. rybolov v norsku Kvinners ytringsfrihet I Bodø starter markeringen klokka 12.00. Toget går fra Solparken. I Bodø skal kvinnene i år kjempe for ytringsfriheten. De vil også ha strengere straff for voldtekt og forsvare dagens arbeidsmiljølov. Mye har skjedd med kvinners rettigheter i Norge siden 1915. Kvinner fikk mye mindre i lønn enn menn for 100 år siden. Men det 

PressReader - Dagbladet: 2017-08-08 - Kvinner og ytringsfrihet. Kvinners ytringsfrihet

8. mar 2012 Kvinner mot ytringsfrihet. Lenge har vi på høyresiden anklaget kvinnedagen for å være en sosialistdag. 8. mars fikk vi beviset. De borgerlige ungdomspartiene i Rogaland (Fpu, Unge Venstre og Unge Høyre) stilte seg opp 8. mars for å være med i kvinnetoget, med borgerlig likestillingspolitikk. Vi hadde  25. jul 2005 I denne stilen har jeg valgt å skrive om muslimenes skaut, kalt Hijab. Jeg har lenge vært interessert i debatten som nå har gått verden over om lovforbud mot at muslimske kvinner skal kunne gå med skautet i offentlighet. Derfor har jeg valgt å se litt på hva skautet ”egentlig” betyr, skautet betydning for 8. mai 2017 I Saudi-Arabia kan mennesker hver dag si at menn er bedre enn kvinner, men hvis mennesker bare en gang sier at kvinner og menn er like skal de piske disse menneskene på gaten. Jeg tror at det er svært viktig å si hver dag at kvinner og menn er like. Det er hva ytringsfrihet betyr for meg. Jeg tror at  dating factory guadagnare Kvinners ytringsfrihet en tapper ung dame på talerstolen i FNs generalforsamling. Den pakistanske sekstenåringen Malala har betalt en høy pris for å ytre seg om kvinners rett til utdanning på sin blogg. Taliban forsøkte å stanse henne. De skjøt henne i ansiktet, men hun overlevde og de har ikke på noen måte […] dialog, Malala, ytringsfrihet

Meningers mot - netthat og ytringsfrihet i Norge (Heftet) av forfatter Aina Landsverk Hagen. Pris kr 309. Bla i boka. Se flere bøker fra Aina Landsverk Mange mener at hetsen som svært ofte rammer kvinner, like godt kunne skjedd menn, det er ikke egentlig kjønnsrelatert. Mens andre er helt klare på at den er nettopp det.Boka tar for seg den offentlige norske filmforvaltningen, maktforholdene i bransjen og kvinners ytringsfrihet i norsk film i vårt nye århundre. Har register. Omtale fra forlaget. I boken tas leseren med på en oppdagelsesreise i den offentlige norske filmforvaltningen, maktforholdene i bransjen og kvinners ytringsfrihet i norsk film  Andre ideer slik som ytringsfrihet, trykkefrihet og kvinners rettigheter fikk også fotfeste blant opplysningsfilosofene, selv om det også blant disse var store uenigheter om for eksempel kvinnens natur som underordnet mannen eller et fritt og likestilt vesen. I økonomien skulle både franske filosofer og ikke minst den skotske  tragame tierra revista tu 2012 Kvinners ytringsfrihet 8. jun 2016 Dersom politiske eller økonomiske krefter som har råd til advokater og dyre rettsaker, skal kunne true andre til taushet, er det et stort problem for demokrati og ytringsfriheten, mener dokumentarfilmkonsulent KriStine Ann Skaret. Her forteller hun om hvorfor hun ga støtte til «The Magnitsky Act» og hva hun Ytringsfrihetsbarometeret avdekker at mange i Norge har et mer restriktivt syn på ytringsfriheten enn det de selv kanskje liker å tro. ikke kan ytre seg om hva de vil uten å bli stemplet eller fordømt av storsamfunnet, og et betydelig mindretall, 1 av 3, mener at kvinner og minoriteter ofte trakasseres når de ytrer seg offentlig.

18. feb 2013 2012 var det mørkeste året for ytringsfriheten i Midtøstens frieste land - og ingenting tyder på at 2013 blir bedre. Siden årtusenskiftet har byen vært et shoppingmekka for saudiske kvinner med sort VISA-kort, men også et fristed for europeere, som ikke raskt nok kan venne seg av med forbud og helseråd. venner i norge Kvinners ytringsfrihet Vi har jobbet med holdningsskapende arbeid grundig og sakte, gjennom gruppene. Gruppene gir mulighet til å komme nær, bygge vennskap, gå på hjemmebesøk. Gruppene har hatt tema som kjønn og biologi. ytringsfrihet. kvinners rettigheter, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, barneoppdragelse. Har ogsá hatt oppe som 

Hva skjer med kvinners ytringsfrihet når de som uttaler seg blir utsatt for nedlatende seksualisering som hevn?Tar dere debatten @NRKDebatt? 6:20 AM - 8 Apr 2015. 15 Retweets; 24 Likes; iacob prebensen Henrik Akselsen Maria Kjos Fonn Marianne Sæhle Doremus Schafer Mina Finstad Berg Ari Segebarth-Bjerga  amor a distancia zamora Kvinners ytringsfrihet 24. feb 2010 Petter Northug har ikke blitt fremstilt som gris eller med bombe i turbanen. Like fullt er hans taushet etter tre-mila prinsipielt samme debatt som karikaturstriden rundt Muhammed. I pressen har han fått hard medfart av journalister og forståesegpåere som nærmest hetser ham for at han umiddelbart etter 26. nov 2004 Ifølge nestlederen i Utdanningsforbundet vil skoledere som føler seg kneblet, få juridisk støtte av Utdanningsforbundet. Forbundet er forberedt på å kjempe i retten for skoleledernes ytringsfrihet. Utspillet kommer etter at undersøkelsen «Vær stille! Om ytringsfrihet og lojalitetsplikt blant skoleledere i Oslo og 

Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen. Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Fritt Ord | ISF | FAFO | UiO | TNS | Jon Wessel-Aas uakseptable på alle arenaer. Menn aksepterer i betydelig større grad slike ytringer enn kvinner. • Oppfordringer til lovbrudd: 72 prosent mener at ytringer som  27. nov 2014 I 2014 feirer vi Grunnlovsjubileum med sentrale verdier som likestilling, ytringsfrihet, og demokrati. Grunnloven har blitt 200 år, men det er fortsatt en vei å gå. Kvinner som er ofre for vold og overgrep blir hindret i deltakelse og får sin ytringsfrihet innskrenket, mens kvinner som deltar i den offentlige debatten 29. mai 2017 Fokuset for hennes arbeid er menneskerettigheter og ytringsfrihet med særlig fokus på kvinners ytringsfrihet. Hun er leder av og regissør i selskapet Fuuse, som hun etablerte i 2010 i Oslo og London. Deeyah Kahn er også mottaker for en rekke priser for hennes arbeid for å fremme menneskerettigheter og  una segunda oportunidad rap cristiano Kvinners ytringsfrihet Tomas Rendalen havde gennem sine kampe tilslut vunnet samme trang til, samme hellige følelse for renhed som den, unge piger er født med. For ham var legemets pleje og utstyr og duft et slags tempel-tjeneste, – ganske som for unge kvinner, når de har råd til det og får tid til det. Ytringer af Tomas havde lat ham forstå det;  12. nov 2015 Truer nett-trakasseringen ytringsfriheten? Ja, lød svaret på ONA-konferansen i Los Angeles i september, der temaet sto høyt på dagsorden. Kvinner som opptrer i.

Blasfemilover er ikke forenlig med retten til ytringsfrihet og må avskaffes, mener Gary McLelland fra det internasjonale humanistforbundet IHEU. Kvinner- Kjønnsbasert vold, sosial kontroll og kvinners rett til reproduktiv helse er viktige saker på den internasjonale kvinnedagen.12. jan 2016 Norge er et demokratisk og, relativt sett, liberalt samfunn hvor kvinner og menn har samme muligheter, hvor ytringsfriheten og rettsstatsprinsippene står sterkt og hvor alle kan utøve hvilken religion de måtte ønske. Et liberalt samfunn står i motsetning til et illiberalt samfunn i likhet med at ytringsfrihet står i  relaciones a la distancia funcionan Kvinners ytringsfrihet 12. Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen. Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt. Sammendrag og hovedfunn. • Et flertall i befolkningen er uenige i at nettdebattanter bør få ytre seg uten at innlegget blir godkjent i forkant. Kvinner er mer kritiske til etterhåndskontroll enn menn. Inn- og utleie av arbeidskraft. Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Prosjektdeltaker i. Varsling. Institusjonelle endringer i demokratiske samfunn. Deltidskarrierer i Norge – normaliseringens endepunkt? Kvinners valg av arbeidstid i et longitudinelt perspektiv.

Odalsportalen - Reisebrev fra India. Kvinners ytringsfrihet

4. mar 2016 Vi diskuterer om Venstre burde inn i regjering, søndagsåpne butikker, ytringsfrihet, TV2s rolle og politikerer som utnytter sin rolle i "Var det så lurt?". Tobias Jensen Otterstad, Torstein Bøe og Julie Brun Bjørkheim snakker om mangelen på kvinner i distriktsnorge, ugifte menn uten høyere utdannelse,  9. nov 2017 1200 tillitsvalgte fra hele verden er samlet til fem dager med diskusjoner om privatisering, varsling, ytringsfrihet, diskriminering, kvinners rettigheter og fagbevegelsens betydning for demokratiske og rettferdige samfunn. Mette Nord er en av visepresidentene i PSI og på kongressens siste dag, trakk hun fram  sitatsjekk eller når avisen settes?) om at de risikerer å havne på forsiden med noe som vil vekke reaksjoner. Ikke minst når det er avisen som har bedt dem stille til intervju. Igjen, takk for at det ble ryddet opp i, og takk for at dere tar tak i dette videre! Vi har et kjempeviktig ansvar for å legge til rette for kvinners ytringsfrihet,  tempesta damore 8 serie Kvinners ytringsfrihet De historiske og politiske omveltningene innebar store endringer: fra romantikkens anonyme kvinnelige forfattere og tilbaketrukne kvinnelige lesere til emansiperte kvinner med utdannelse og frimodige ytringer. Blant Europas lærde kvinner var George Sand, Flora Tristan og Harriet Martineau. Gaskell var en pionér i 

12. mar 2015 Vi skal forske på hvordan kvinner blir fremstilt i videospill, forteller Ingvild Oset (18) og Siri Holme (19). Tolv skoler i landet er plukket ut til å være med i konkurransen «Holbergprisen i skolen 2015». Ved Horten videregående skole jobbes det med en rekke ulike temaer fordelt på tolv ulike grupper. 26. okt 2006 Seminaret har tittelen «Noras søstre» og skal i Egypt dreie seg om kvinner, likestilling og ytringsfrihet. Blant foredragsholderne er professor i sosialantropologi Unni Wikan, direktør for Riksteatret Ellen Horn, samt direktør ved Alexandria-biblioteket dr. Ismail Serageldin. - Ibsen har en del kvinneskikkelser  soirée speed dating xbox Kvinners ytringsfrihet 5. des 2013 I overgangen fra stemmerettsjubileum til grunnlovsjubileum trengs en kamp for kvinners ytringsfrihet.

Ytringsfrihet i kunst. Leder. -. 10/06/12. Ytringsfrihet i kunst. Vi har lett for å tenke at ytringsfrihet dreier seg om ord. Om retten til å formulere meninger og fremme politiske synspunkter i en åpen debatt. Men denne menneskeretten er langt mer vidtgående enn som så. Når kvinner ikke får lov til å synge offentlig, når dans er en Teksten i romansen er satt sammen av sitater fra Norges Lover, kritiske spørsmål til hvorfor disse lovene ikke alltid blir håndhevet, samt trusler om vold, voldtekt og drap mot kvinner som ytrer seg i det offentlige rom. Verket forholder seg kritisk til hvordan kvinners ytringsfrihet blir kneblet. Ytringsfrihet er et av premissene for et  Loven skal ikke regulere hvordan kvinner kan kle seg. 02. november 2015. – Hvis du kan kreve rett til ytringsfrihet i forbindelse med karikaturtegningene i Charlie Hebdo, så forstår jeg ikke hvordan du kan nekte en kvinne å kle seg i burka, sier jussprofessor Siobhán Mullally. kristen wiig first date Kvinners ytringsfrihet 30. sep 2016 Av Æsæl S. Manouchehri, formannskapsmedlem Lillesand Høyre. Vi mennesker besitter en umistelig rett til ytringsfrihet. En åpen debatt med tilgang til fakta og et bredt spekter av ulike tolkninger er grunnleggende for demokratiet. Et demokratisk samfunn må ha en høy toleranse for uenighet om politiske,  blitt dømt for å bryte den. I følge Store Norske Leksikon inneholder. § 135 a ”ikke forbud mot ytringer med et kjønnsdiskriminerende innhold. Hvorvidt det skulle innføres et forbud mot kjønnsdis- kriminerende ytringer i straffeloven § 135 a har vært diskutert, men har blitt avvist blant annet med begrunnelsen at kvinner ikke er.

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Kvinners ytringsfrihet

9. jan 2015 Attentatet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo skaker en hel verden som er lamslått over terroristenes brutalitet. Reaksjonene er sterke i alle religiøse og politiske miljøer. Ikke minst er mange muslimske ledere sjokkert. Mange spør seg hva vi skal gjøre, og et av forslagene som diskuteres er at  Boka tar for seg den offentlige norske filmforvaltningen, maktforholdene i bransjen og kvinners ytringsfrihet i norsk film i vårt nye århundre. Har register. Omtale fra forlaget. I boken tas leseren med på en oppdagelsesreise i den offentlige norske filmforvaltningen, maktforholdene i bransjen og kvinners ytringsfrihet i norsk film  agenzia matrimoniale messina Kvinners ytringsfrihet Inn- og utleie av arbeidskraft. Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Prosjektdeltaker i. Varsling. Institusjonelle endringer i demokratiske samfunn. Deltidskarrierer i Norge – normaliseringens endepunkt? Kvinners valg av arbeidstid i et longitudinelt perspektiv.

Norsk PENs sekretariatsleder og styreleder deltok sist uke på et nordisk seminar om ytringsfrihet i regi av Justisdepartementet. "Så lenge det finnes samfunn der det hevdes at ytringsfriheten ikke gjelder kvinner, og at kvinner ikke har noen plass i det offentlige rom, vil kvinner generelt være utsatt for sensur. Kvinnelige Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak. 13. feb 2013 Slik blir netthatet et reelt problem for kvinners ytringsfrihet og demokratiske samfunnsdeltakelse. Så lenge enkelte bruker sin økte frihet til å begrense andres frihet, forblir nettets demokratiserende potensial uforløst. Internettvirkeligheten for noen kvinnelige debattanter befinner seg langt fra håpet om at fri  kontakt e mail cyfra plus Kvinners ytringsfrihet 11. apr 2017 Here we go again, må vi nå si. De uttalelsene statssekretær Bjørnar Laabak kom med på sin blogg, viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse for grunnleggende ytringsfrihet og akademisk frihet. Regjeringen ser dessverre ut til å ha lært lite av de foregående overtrampene over grensen for utidig  17. apr 2015 Netthat og ytringsfrihet i Norge tar for seg norske journalister, redaktører og bloggere som er utsatt for sjikane, trusler og trakassering, og ser på hvordan dette påvirker deres Mange mener at hetsen som svært ofte rammer kvinner likegodt kunne skjedd menn, det er ikke egentlig kjønnsrelatert.

17. okt 2017 25. oktober samles artister, aktivister, ledere, akademikere og sentrale aktører innen ytringsfrihet og kultur for en dag med debatt, erfaringsutveksling, Hashemi har blant annet skrevet og regissert stykket «Cry of History», det første skuespillet produsert utelukkende av jenter og kvinner i Afghanistan. For 2 dager siden En kvinne må neste uke møte i Bergen tingrett, tiltalt for blant annet hatefulle ytringer. Ifølge tiltalen har hun kalt to somaliske kvinner for ekle dyr, før hun slo en av dem i ansiktet. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB. Antall anmeldelser for hatkriminalitet har økt fra 223 i 2014 til  dating.dk chat Kvinners ytringsfrihet 8. mai 2008 Men kan det ikke tenkes tilfeller der det nettopp i forbindelse med religiøse seremonier, religiøs undervisning eller utforming av læremidler kan forekomme ytringer mot kvinner som er så krenkende at diskrimineringsvernet vil kunne være relevant? Straffeloven § 135a fastsetter skranker for hvor langt en 

Amal Aden har opplevd alt det et menneske ikke ønsker å oppleve. Den norsk-somaliske kvinnen kan ikke gå alene uten politibeskyttelse i Oslo. Taxisjåfører nekter å plukke henne opp. Hun blir spyttet på. Ikke bare av menn, men også av somaliske kvinner. Hun kom til Norge som trettenåring i 1996. Da hadde Amal Aden  pagina para buscar personas desaparecidas Kvinners ytringsfrihet 11. des 2013 06.12.2013 Side 24-25 u --.d-t. Våre stemmers rett l overgangen fra stemmerettsjubileum til grunnlovsjubileum trengs en kamp for kvinners ytringsfrihet. Det er en liten måned igjen av stemmerettsiubileet. 2013. Snart er det 101 år siden vi kvinner ble innvilget retten til å stemme - en rett som åpnet for de. 31. okt 2017 Politiet ønsker tips om rasistiske, diskriminerende og hatefulle ytringer på internett, og har opprettet et nettbasert varslingssystem hvor du kan bidra med tips. -politiet/. Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt. – Jeg har over tid sett en tendens til at kvinner får en annen og 

Loan payday site uk